31 มีนาคม 2562 คุณภาพอากาศภาคเหนือยังวิกฤติ หนักสุดที่อำเภอแม่สาย

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/5ca02eade3f8e40ac68f650a

คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือยังวิกฤติ เช้านี้กรมควบคุมมลพิษ ระบุ 9 จังหวัดภาคเหนือ มี 14 พื้นที่ได้รับผลกระทบ ค่า PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์สีแดง หนักสุดที่ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วัดได้ 352 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 245 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 95-187 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งนำรถดับเพลิงฉีดพ่นละอองน้ำทั่วทั้งจังหวัด จนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้น โดยที่จังหวัดเชียงราย มีรายงานว่าหน้ากากอนามัยขาดตลาดมานานกว่า 1 สัปดาห์ ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการแจกหน้ากากไปแล้วกว่า 1 ล้านชิ้น ขณะที่ภาพรวมจุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือ ส่วนใหญ่พบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อนุรักษ์มากถึง 1,151 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน มากสุด 407 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 193 จุด จังหวัดเชียงราย 137 จุด ซึ่งทุกภาคส่วนยังเดินหน้าดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง. – สำนักข่าวไทย